Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Legjislacioni, Të rejat|

Sot, më datë 24.09.2021, në mjediset e Akademisë së Studimeve Albanologjike, u Albanologjike të... Read More → Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit midis QKLL-së dhe Inspektoriatit të Mbikëqyrjes së Tregut

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe Inspektoriati i Mbikqyrjes së Tregut, u angazhuan sot përmes... Read More → Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit midis QKLL-së dhe Inspektoriatit të Mbikëqyrjes së Tregut

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis QKLL-së dhe Ambasadës Franceze në Shqipëri

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe Ambasada e Francës në Shqipëri, lidhën sot një marrëveshje... Read More → Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis QKLL-së dhe Ambasadës Franceze në Shqipëri

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit midis QKLL-së dhe Institutit të Librit dhe të Promocionit

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

NËNSHKRIMI I MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT MIDIS QKLL-SË DHE INSTITUTIT TË LIBRIT DHE TË PROMOCIONIT.... Read More → Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit midis QKLL-së dhe Institutit të Librit dhe të Promocionit

Memorandum Mirëkuptimi midis QKLL-së dhe Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët nënshkruan... Read More → Memorandum Mirëkuptimi midis QKLL-së dhe Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët

Nënshkrimi i Protokollit të Bashkëpunimit midis ASHSH-së dhe QKLL-së

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Seksioni i Shkencave... Read More → Nënshkrimi i Protokollit të Bashkëpunimit midis ASHSH-së dhe QKLL-së

Memorandum Mirëkuptimi midis QKLL-së dhe Universitetin e Tiranës

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe Rektorati i Universitetit të Tiranës, nëpërmjet drejtuesve të... Read More → Memorandum Mirëkuptimi midis QKLL-së dhe Universitetin e Tiranës

Memorandum Mirëkuptimi midis QKLL-së dhe Muzeut Historik Kombëtar

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe Muzeu Historik Kombëtar nënshkruan sot një Memorandum... Read More → Memorandum Mirëkuptimi midis QKLL-së dhe Muzeut Historik Kombëtar

Memorandum bashkëpunimi i Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit me Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë 

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Memorandum bashkëpunimi i Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit me Fakultetin e Historisë dhe... Read More → Memorandum bashkëpunimi i Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit me Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë 

Close Search Window