Memorandum Mirëkuptimi midis QKLL-së dhe Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët nënshkruan... Read More → Memorandum Mirëkuptimi midis QKLL-së dhe Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët

Nënshkrimi i Protokollit të Bashkëpunimit midis ASHSH-së dhe QKLL-së

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Seksioni i Shkencave... Read More → Nënshkrimi i Protokollit të Bashkëpunimit midis ASHSH-së dhe QKLL-së

Memorandum Mirëkuptimi midis QKLL-së dhe Universitetin e Tiranës

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe Rektorati i Universitetit të Tiranës, nëpërmjet drejtuesve të... Read More → Memorandum Mirëkuptimi midis QKLL-së dhe Universitetin e Tiranës

Memorandum Mirëkuptimi midis QKLL-së dhe Muzeut Historik Kombëtar

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe Muzeu Historik Kombëtar nënshkruan sot një Memorandum... Read More → Memorandum Mirëkuptimi midis QKLL-së dhe Muzeut Historik Kombëtar

Memorandum bashkëpunimi i Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit me Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë 

Aktivitete, Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Memorandum bashkëpunimi i Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit me Fakultetin e Historisë dhe... Read More → Memorandum bashkëpunimi i Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit me Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë 

Close Search Window