Konsultime Publike dhe Memorandume, Të rejat|

Më 13 nëntor u mbajt konsultimi i parë publik për Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9616, datë 27.9.2006 “Për Librin në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nën kujdesin e Ministrisë së Kulturës.

Bashkë me Shoqatën e Përkthyesve shqiptarë, diskutuam mbi propozimet e shtuara në Ligjin për Librin dhe nevojën për më shumë vemëndje ndaj komunitetit të përkthyesve dhe raportet e tyre me editorët, takstën e përkthimit si dhe rritjen e kostos së përkthimit në nivelet e BE-së për përkthyesit shqiptarë.

Comments are closed.

Close Search Window