Thirrje për aplikime: “Mbështetje për përkthimin e veprave letrare nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj”

Të rejat, Thirrje|

Call for applications – Financial support for literary works translation from Albanian into foreign... Read More → Thirrje për aplikime: “Mbështetje për përkthimin e veprave letrare nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj”

Hapet Fondi i Krijimtarisë Letrare për të Rinj

Fondi i Krijimtarisë Letrare për të rinj 2024, Të rejat, Thirrje|

THIRRJE PËR APLIKIM Në bazë të VKM-së nr. 24, datë 16.01.2019, “Për krijimin, organizimin dhe... Read More → Hapet Fondi i Krijimtarisë Letrare për të Rinj

Njoftim për 1 (një) vend vakant në sektorin e Leximit dhe të Bibliotekave

Të rejat, Thirrje|

Njoftim për vend të lirë pune në sektorin e Leximit dhe të Bibliotekave... Read More → Njoftim për 1 (një) vend vakant në sektorin e Leximit dhe të Bibliotekave

Njoftim për 1 (një) vend vakant në sektorin e Leximit dhe të Bibliotekave

Të rejat, Thirrje|

Njoftim për vend të lirë pune në sektorin e Leximit dhe të Bibliotekave.... Read More → Njoftim për 1 (një) vend vakant në sektorin e Leximit dhe të Bibliotekave

Takim me profesorin Edmond Tupja në mjediset e QKLL-së për të shqyrtuar listën e aplikantëve për Trajnimin e Përkthyesve nga frëngjishtja në gjuhën shqipe

Aktivitete, Mbështetje financiare mbi projekte në fushën e librit dhe leximit 2021, Të rejat, Thirrje|

Profesor Edmond Tupja u mirëprit në mjediset e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit nga drejtoresha... Read More → Takim me profesorin Edmond Tupja në mjediset e QKLL-së për të shqyrtuar listën e aplikantëve për Trajnimin e Përkthyesve nga frëngjishtja në gjuhën shqipe

Thirrje për trajnimin e përkthyesve nga frëngjishtja në shqip

Aktivitete, Të rejat, Thirrje|

Për të kontribuar në trajnimin e përkthyesve nga frëngjishtja në shqip, Qendra Kombëtare e Librit... Read More → Thirrje për trajnimin e përkthyesve nga frëngjishtja në shqip

Fondi i Ndihmës për Botimin e Autorëve nga Gjuha Frënge në Gjuhën Shqipe

Aktivitete, Mbështetje financiare mbi projekte në fushën e librit dhe leximit 2021, Projekte 2021, Të rejat, Thirrje|

THIRRJE PËR APLIKIME Nëse jeni botues shqiptar dhe keni projekte për botim veprash të autorëve të... Read More → Fondi i Ndihmës për Botimin e Autorëve nga Gjuha Frënge në Gjuhën Shqipe

Mbyllja e thirrjes “Mbështetje të Përkthimeve nga Gjuha Shqipe në Gjuhë të Huaja” – lista e aplikanteve

Aktivitete, Fondi i përkthimit letrar nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj-2021, Të rejat, Thirrje|

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit mirëpriti nëpërmjet hapjes së thirrjes për “Mbështetje të... Read More → Mbyllja e thirrjes “Mbështetje të Përkthimeve nga Gjuha Shqipe në Gjuhë të Huaja” – lista e aplikanteve

Mbështetje financiare mbi projekte në fushën e librit dhe leximit 2021

Mbështetje financiare mbi projekte në fushën e librit dhe leximit 2021, Të rejat, Thirrje|

Mbështetje financiare mbi projekte në fushën e librit dhe leximit 2021 Në zbatim të misionit të... Read More → Mbështetje financiare mbi projekte në fushën e librit dhe leximit 2021

Shpallet thirrja për “Fondin e Librit me Ilustrime”

Fondi me ilustrime - 2020, Të rejat, Thirrje|

Në kuadër të mbështetjes së krijuesve në fushën e botimit të librit, Qendra Kombëtare e Librit dhe... Read More → Shpallet thirrja për “Fondin e Librit me Ilustrime”

Close Search Window