Të rejat, Thirrje|

THIRRJE PËR APLIKIM

Në bazë të VKM-së nr. 24, datë 16.01.2019, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit”, paragrafi III, pika a) “QKLL-ja harton programet dhe financon projektet në fushën e librit”, hapet Thirrja “Fondi i Krijimtarisë Letrare për Fëmijë” për vitin 2024. Nëpërmjet këtij fondi, QKLL-ja synon të mbështesë autorët shqiptarë të letërsisë për fëmijë dhe do të vijojë të jetë ndër projektet e saj bazë dhe të përvitshme.

 

INFORMACION I PËRGJITHSHËM

  • Thirrja u drejtohet autorëve mbi moshën 18 vjeç, në gjininë e prozës dhe poezisë për fëmijë.
  • Aplikimi kryhet nga një botues i pajisur me licencë përkatëse, nëpërmjet përfaqësuesit ligjor.
  • Shuma e financimit për mbështetjen e procesit krijues të veprës, do t’i paguhet drejtpërdrejt botuesit.
  • Aplikimi fillon më datën 01.06.2024 dhe përfundon në datën 20.06.2024, ora

16:00.

  • Aplikimet me dokumentacion të paplotë, nuk do të merren në shqyrtim për fazën përzgjedhëse.

 

Aplikimet do të dorëzohen në formë të printuar, dorazi ose në rrugë postare, në zyrën e Protokollit të Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit brenda datës 20.06.2024, ora 16:00, në adresën elektronike: [email protected] dhe atë postare: Rruga “Papa Gjon Pali II”, nr. 1010, Tiranë, Shqipëri.

Për informacione të mëtejshme, mos ngurroni të na shkruani në: [email protected]

Aplikoni:

Deklarata

Formular

 

Comments are closed.

Close Search Window