Aktivitete, Të rejat|

Në javën e Flamurit, bashkë me Muzeun Historik Kombëtar, zhvilluam tryezën e diskutimit “Drejt Pavarësisë”.
Ky aktivitet u shoqërua me ekspozitën e elementëve të kujtesës, që shoqërojnë këtë ngjarje madhore për kombin, që ruhen në arkivin e MHK.
Libri historik, si pjesë e ndërgjegjes sonë kombëtare, ka pasur një fokus të veçantë në programet e Qendrës Kombë tare të Leximit.

Comments are closed.

Close Search Window