|

Shpalosja e platformës për autorët e rinj

Vëmendja ndaj të rinjve do të jetë në fokus të punës së Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit.

Comments are closed.

Close Search Window