Ftesa, Të rejat|

15 Paketa falas për Kurse Shkrimi, me qindra video udhëzuese online dhe me përmbajte kursesh falas, që mbulojnë tema specifike si, “Whitman’s Civil War: Writing and Imaging Loss, Death, and Disaster,” (Lufta e Civile te Whitman: Të shkruash e të pasqyrosh Humbjen, Vdekjen dhe Katastrofën), “How Writers Write Fiction: Storied Women” (Si Shkruajnë shkrimtarët në Prozë: Gra Historike), përfshirë edhe një kurs për adoleshentë, një kurs të gjuhës spanjolle dhe një të asaj arabe.
Të gjitha gjenden në faqen www.distancelearningiwp.org. Në dispozicion janë edhe dy kurse të hapura online Whitman MOOC: “WhitmanWeb”, që përmbajnë materiale mësimore të gatshme për të dhënë ose marrë mësime në lidhje me Walt Whitman; dhe “Every Atom: Walt Whitman’s Song of Myself.” (“Çdo Atom: Këngë për Veten nga Walt Whitman”). Paketa për kursin MOOC, gjenden në faqen:

http://www.distancelearningiwp.org/atom14

Për më shumë informacion, vizitoni faqen https://exchanges.state.gov/iwp.

Comments are closed.

Close Search Window